Babyfod i voksenhånd

Kommisorium 2012 for sig-neonatalsygepleje (speciel interesse gruppe under FS7)

FS 7 er et fagligt selskab for sygeplejersker under DSR, der arbejder med børn.

Formål

  • At højne kvaliteten af den professionelle neonatale sygepleje.
  • At studere, udvikle og udveksle informationer, erfaringer og idéer, som kan forbedre sygeplejen til neonatale børn og deres familier.
  • At være en ekspertgruppe inden for specialet.
  • At udvikle neonatalsygeplejen nationalt.
  • At  informere samfundet om udviklingen.

Gruppens medlemmer 

Alle i gruppen skal være medlem af FS 7 og dermed af Dansk Sygeplejeråd.

SIG- Neonatalsygepleje består af 5 - 8 neonatalsygeplejersker med bred præsentation fra hele landet.

Man kan være medlem af gruppen så længe, man har lyst og er aktiv deltagende.

Når et gruppemedlem ønsker at træde ud af gruppen, annonceres det blandt neonatalsygeplejersker, at der er mulighed for nye medlemmer at indtræde i gruppen.

Interesserede sender ansøgning til SIG - Neonatalsygepleje.  

Gruppen består p.t. af følgende medlemmer
Navn og titel Neonatalafdeling Tlf. og e-mail
Eva AnthonNordsjællands Hospital, Børn og ungeafdeling, Neonatalafsnit B1541Tlf.: 4829 4396
eva.anthon@regionh.dk
Helle HaslundAalborg Universitetshospital, Klinik KBU, herunder Neonatal afsnit 12, 13lTlf.: 2240 5824
hht@rn.dk
Inger DøjOdense Universitetshospital, H56- NeonatalafdelingTlf.: 6541 2071
Inger.doej@rsyd.dk
Mette AndersenRigshospitalet, Neonatalklinikken 5023Tlf.: 3545 8292
mette.andersen@rh.regionh.dk
Ragnhild MåstrupRigshospitalet Neonatalklinikken 5023, Videnscenter for amning af børn med specielle behovTlf.: 3545 6552
ram@regionh.dk

Mødeafholdelse

Formand og sekretærpost går på skift blandt gruppens medlemmer.

Gruppen planlægger 3 - 5 årlige møder.

Økonomi

Arbejdet er ulønnet.

Gruppens medlemmer får dækket kørselsudgifter og forplejning i forbindelse med møder.

Kører man i bil, forsøges så vidt muligt at køre sammen.

Gruppens medlemmer kan ansøge tjenestestedet om tjenestefrihed med løn.

Gruppen forventer økonomisk tilskud til 2 deltagere på landskurset af FS 7.

Handlingsplan

Deltager i FS 7´s landskursus med poster og evt. indlæg.

Planlægger og deltager i Landskursus for neonatalsygeplejersker.

Planlægger og deltager i en årlig temadag for neonatalsygeplejersker og andre relevante sundhedsprofessionelle.

Udarbejder klinisk retningslinje om smertescoring af neonatale børn.

Sørger for jævnlige indlæg i Børnesygeplejersken fra Landskursus og temadage.

Deltager i relevante kurser og kongresser, som øger ekspertviden i neonatalsygepleje indenfor SIG-gruppens valgte temaer.

Vedligeholder hjemmeside for neonatalsygeplejersker, www.neonatal.dk

Temaer

  • Smerter
  • forældrekompetence

En Speciel Interessegruppe (SIG)

En Speciel Interessegruppe under FS 7 består af en gruppe sygeplejersker, som arbejder med et interessefelt indenfor sundheds- og sygeplejen til børn og børnefamilier.

Gruppen arbejder selvstændigt under FS 7, men refererer til bestyrelsen i FS7.

Kontakt os

Du kan kontakte os via e-mail, via et medlem af Kommissoriet eller en af vores afdelinger.