SIG-Neonatalsygepleje søger nyt medlem fra RegionMidt

SIG-Neonatalsygepleje er en speciel interessegruppe i Fagligt selskab for Børnesygeplejersker - FS 7.

SIG-Neonatalsygepleje er gruppe af neonatalsygeplejersker med bred præsentation fra hele landet. Gruppens formål er at højne kvaliteten af den professionelle neonatale sygepleje og at studere, udvikle og udveksle informationer, erfaringer og idéer, som kan forbedre sygeplejen til neonatale børn.

Gruppens arbejdsområder er

  • Holder sig opdaterede om nye forskningsresultater indenfor neonatalsygepleje.
  • Følger udviklingen af neonatalsygelejen nationalt og internationalt.
  • Planlægge årligt Landskursus for neonatalsygeplejersker.
  • Planlægger årlig temadag for neonatalsygeplejersker og andre relevante sundhedsprofessionelle.
  • Udarbejder og opdaterer: Klinisk retningslinje om smertevurdering af neonatale børn.
  • Temaer: Smerter hos nyfødte børn og forældrekompetence.
  • Vedligeholder hjemmeside for neonatalsygeplejersker, www.neonatal.dk.

Som nyt medlem skal du være medlem af FS 7 og dermed DSR. Du skal have lyst til at arbejde med udvikling af neonatalsygeplejen i Danmark. Du skal ligeledes have lyst til at tage del i gruppens arbejde omkring søgning og læsning af videnskabelige artikler såvel på dansk som engelsk.

Sammen med gruppen vil du deltage i varetagelse af gruppens arbejdsopgaver f.eks. i forhold til planlægning af temadage og landskurser. Specifikt søger vi et medlem , som arbejder i RegionMidt.

Ved at deltage i SIG-Neonatal får du et fagligt inspirerende netværk på landsplan med mulighed for at dele viden og erfaring indenfor neonatalsygeplejen.

Der holdes ca. 5 heldagsmøder årligt med betalt transport. Gruppens arbejde er ulønnet.

Læs gruppens kommissorium her.


Har du spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig til en af gruppens medlemmer.

Begrundet ansøgning sendes pr. mail inden 1. april til:

SIG-Neonatal
Eva Anthon
Mail: eva.anthon@regionh.dk