Arrangementsarkiv

Babyfod i voksenhånd

Tema-dag 2019: Fra NIDCAP til FINE. Uddannelse til de mange

Et program, der breder NIDCAP-principperne ud fra de få trænede til alle deres kolleger. 

FINE er et program for alt personale som vil forbedre den familiecentrede udviklingsstøttende pleje på neonatalafdelinger. Det er et uddannelsesprogram, som kan gøres tilgængeligt for mange. 

Rammen for FINE bygger på NIDCAP, og hjælper med at bygge bro mellem viden fra trænede NIDCAP-specialister og deres kolleger. 

Janne Weis, sygeplejerske, phd, NIDCAP-professional, og Jannie Haaber, sygeplejerske, NIDCAP-professional, præsenterer FINE-programmet med udgangspunkt i NIDCAP, styrkerne i FINE-programmet for kvaliteten af klinisk praksis, samt praksiserfaringer med FINE i en dansk kontekst.

Praktisk info

Der vil være tjek ind og morgenkaffe med brød fra kl. 9.00. Temadagen begynder kl. 9.30

Tilmeldingsfrist: 23. oktober 2019
Pris: 700 kr. (inkl. forplejning), 500 kr. for medlemmer af FS7

Tilmelding til

Maiken Parsberg Vognsen
Tlf 35 45 07 03
Maiken.Parsberg.Vognsen@regionh.dk

Opgiv DSR-medlemsnummer, hvis du er medlem af FS7. Opgiv EAN-nr. og kontaktperson, hvis din afdeling skal betale. Anden betalingsinfo udsendes efter tilmelding.